A.C. Bakkerstraat 9
9078 VZ
Oudebildtzijl

tel. 0518-491264
mob. 06-10771264
e-mail: info@tolsma-elektrotechniek.nl

Installq plaatje Uw installateur Klaas Tolsma

Installq plaatje

Klaas Tolsma is erkend installateur die werkzaam is in de Hoogspanning en inspecties

 • Nen 3140
 • Scope 8 PI
 • Scope 10

Tolsma elektrotechniek is gecertificeerd Inspectiebedrijf van de scope 8PI en Scope 10 inspectie u kunt ons terug vinden op de site van Scios https://www.scios.nl

Lampje plaatje Diensten

 • Dienstverlening in de Hoogspanning
 • Thermografie
 • Nen3140 Inspectie installaties
 • Scope 8 PI inspectie
 • Scope 10 Inspectie

Algemene Informatie

Op de site https://bagviewer.kadaster.nl/ kunt u uw postcode en huisnummer invullen hier staan de gegevens van uw pand zoals aantal m2 en de gebouwen die onder deze postcode met huisnummer vallen.
Gereedmelding scope 8PI en Scope 10 Inspectie.
Na inspectie wordt de installatie aangemeld door ons in het Scios portaal met of zonder gebreken hiervan ontvangt u een verklaring van Scios.
Indien er gebreken zijn heeft u 3 maanden aan tijd om het herstel te corrigeren.
U krijgt van ons een herstel formulier waar u de herstelde gebreken in kan zetten deze dient u met het getekende herstelverklaring retour te mailen.

24uur plaatjeHoogspanning

Tolsma Elektrotechniek bezit over de certificaten VP LNB Transport (BEI BLS) en VP Transport (BEI BHS) met de bij behorende aanwijzing van Tennet Hierdoor kan Tolsma Elektrotechniek werkzaamheden uitvoeren als VP in het Hoogspanningsnet. Tolsma is schakel bevoegd in de hoogspanning

Werkzaamheden bestaan Primaire en secundaire werkzaamheden Vervangen Meettrafo’s Vervangen Railscheiders Vervangen Lijnscheiders Vervangen Vermogen schakelaars In al deze werkzaamheden kan Tolsma elektrotechniek u assisteren

fluke plaatje Inspectiemethoden

Inspectiemethoden voor NEN-EN 50110 en NEN 3140

Inspectie

Met periodieke inspecties van uw elektrotechnische installaties en arbeidsmiddelen voorkomt u onveilige situaties en verzekert u zich van optimale continuïteit. Bovendien voldoet u aan de eisen van de NEN 1010, NEN 3140. Tolsma Elektrotechniek beschikt over een certificaat om inspecties en keuringen uit te voeren.

Inspectietypen

Met visuele inspecties en inspecties door meting en beproeving zien we toe op de onderhouds- en gebruiksveiligheid van uw installaties. Vaak voeren we inspecties uit als vervolg op de implementatie van de NEN 1010 en NEN 3140, maar onze inspecteur worden ook geregeld buiten een implementatieproces om ingeschakeld. Bijvoorbeeld door opdrachtgevers die benieuwd zijn of ze nog steeds werken volgens de laatste eisen van de NEN 1010 en NEN 3140.

Visuele inspectie

Bij de visuele inspectie concentreert Tolsma Elektrotechniek zich op de zichtbare veiligheidsaspecten van uw elektrische installaties en arbeidsmiddelen. We letten bijvoorbeeld op beschadigingen en vervuiling van doorvoeringen en isolatie, de kwaliteit van verbindingen tussen beschermingsleidingen, de materiaalkeuze en instelling van beveiligingen en eventuele warmteontwikkeling.

Inspectie door meting en beproeving

Tolsma Elektrotechniek test en meet onder meer de isolatieweerstand, de impedantie van foutstroomketens, de aardverspreidingsweerstand, de uitschakelstroom en uitschakeltijd van aardlekschakelaars en de uitschakelstroom van thermische beveiligingen.

 

lampje plaatjeSCIOS Scope 8 PI inspectie

Wat is SCIOS Scope 8 PI?

De technische regels voor het uitvoeren van periodieke inspecties aan elektrische installaties en arbeidsmiddelen zijn ondergebracht in de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud van technische installaties, die wordt beheerd door de stichting SCIOS. De SCIOS Scope 8 (periodieke) inspectie is gebaseerd op de NEN 3140 en heeft een vaststaand inspectieplan.
Om de kwaliteit van de inspectie te kunnen borgen is een certificatieregeling opgesteld door SCIOS. Deze komt overeen met een ISO 9001 certificering. Hierin zijn de inspectiemethode, opleiding en ervaring voor de inspecteur en kwaliteit van de organisatie (inspectiebedrijf) vastgelegd.
Een SCIOS scope 8 PI wordt uitgevoerd volgens een vaststaand inspectieplan dat is vastgesteld op basis van een risico-inschatting, best-practices en veel ervaring. Elke SCIOS 8 gecertificeerde inspecteur krijgt elke 18 maanden een praktijkaudit door een certificerende instelling om te controleren of hij nog steeds voldoet aan al deze eisen.

Waarom een Scope 8 PI keuring?

Artikel 3 uit de Arbeidsomstandighedenwet geeft aan dat werkgevers verplicht zijn om te zorgen voor de veiligheid en de gezondheid van zijn of haar werknemers. Dit gaat om alle aspecten verbonden aan de te verrichte arbeid.
Zo levert het werken met elektrische installaties risico’s op. Werkgevers dienen deze risico’s zo veel mogelijk te beperken. De Arbeidsomstandighedenwet stelt als eis dat arbeidsplaatsen regelmatig gecontroleerd worden. Door het uitvoeren van een keuring aan elektrische installaties volgens de SCIOS Scope 8 PI kom jij als werkgever aan deze vereiste tegemoet.

Is een SCIOS Scope 8 PI verplicht?

Een SCIOS Scope 8 PI keuring kan verplicht zijn wanneer je dit in de verzekeringspolis bent overeengekomen met de verzekeraar. Dan moet je periodiek alle elektrische installaties volgens de SCIOS scope 8 Periodieke Inspectie laten keuren. Daarmee voldoe je niet alleen aan de eisen van de verzekeraar maar óók aan die van de Arbowet.

lampje plaatjeSCIOS Scope 10 Inspectie

MEER INZICHT IN UW BRANDRISICO’S

De meeste branden ontstaan door onveilige situaties in elektrische installaties. Om de risico's van elektrisch materieel vast te stellen, is een veiligheidsinspectie met NEN3140 als uitgangspunt onvoldoende. Deze inspecties volgens SCIOS-scope 8 of scope 9 hebben een ander doel. Ten behoeve van de specifieke inspectie van elektrisch materieel op brandrisico is een aanvullende scope 10 ontwikkeld. Deze is gebaseerd op de NTA 8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld.
De reden dat de NEN 3140 niet van toepassing is, is dat deze is gericht op het beheer van de elektrische installatie die volgens NEN 1010 is aangelegd. De aandacht van de scope 8PI inspectie is gericht op het veilige gebruik, het voorkomen van letsel bij gebruikers.

WAT HOUDT EEN BRANDRISICO-INSPECTIE SCIOS SCOPE 10 IN?

Een erkend en onafhankelijk keuringsbedrijf inspecteert uw elektrisch materieel: de elektrische installatie en risicovolle elektrische apparaten. Die inspectie past precies bij de risicofactoren van uw bedrijf en bestaat altijd uit:

 • een visuele controle, er worden foto’s gemaakt van risicovolle situaties;
 • metingen en testen;
 • infraroodopnames van de verdeelinrichtingen om de temperatuur te controleren.

Wat is het verschil tussen Scope 8 PI en NEN 3140?

Zowel de Scope 8 PI keuring als de NEN 3140 voldoen aan de NEN 3140 eisen, maar als volgens de SCIOS 8 PI norm wordt gekeurd, gelden er aanvullende kennis- en kwaliteitseisen.
Met een keuringsrapport volgens NEN 3140 kunt u als werkgever aantonen dat de elektrische installatie op de juiste wijze gecontroleerd is. Wanneer u een inspectiebedrijf met SCIOS-certificaat selecteert om de SCIOS Scope 8 PI keuring uit te voeren, geeft u dit extra zekerheid dat de werkzaamheden op een hoog kwaliteitsniveau zijn uitgevoerd.

lampje plaatjeDownload formulieren

Tolsma Elektrotechniek
A.C. Bakkerstraat 9
9078 VZ
Oudebildtzijl

tel. 0518-491264
mob. 06-10771264
e-mail: info@tolsma-elektrotechniek.nl